Achtergrond informatie

Onze missie: Het bevorderen van zelfstudie van planten en vegetaties in Nederland waardoor mensen zich meer gaan verbinden met de natuur om hen heen. Met Flora van Nederland  en Florakompas bieden we een eigentijds laagdrempelig leermiddel over inheemse planten en plantengemeenschappen in ons eigen land.

Flora van Nederland is een maatschappelijk particulier initiatief, een organisatie zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers en partners en is in 2008 opgericht door de biologen Maurice Martens en Herman van Wissen. De websites Flora van Nederland en Florakompas worden uitgebracht door Stichting Planten Dichterbij, die gevestigd is in Maastricht, Plein 1992 70F 6221 JP, KvK-nummer 76114821.

Flora van Nederland staat voor gastvrijheid en onafhankelijkheid en hecht grote waarde aan een gezonde leefomgeving. De website wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers en bijdragen van partners. Inmiddels weten circa 500.000 gebruikers ons jaarlijks te vinden. We streven naar een situatie waarin enthousiaste en tevreden website bezoekers en partners naar draagkracht jaarlijks voldoende donaties en bijdragen bijeenbrengen voor een gezonde basis en toekomstbestendig voortbestaan.